Doručenie a platba

Dodanie tovaru

Dodanie tovaru prebehne na náklady zákazníka na ním uvedenú dodaciu adresu prostredníctvom prepravnej služby DPD. Ak sa Vaubex a zákazník – spotrebiteľ nedohodnú inak, Vaubex je povinné objednávku zákazníka – spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej potvrdenia. Vaubex je kedykoľvek oprávnená plniť objednávku po častiach. Ak spoločnosť Vaubex nemôže objednaný tovar dodať, je povinná o tom bezodkladne informovať zákazníka – spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu, ak bola zaplatená, resp. sa s ním dohodnúť na náhradnom plnení.

Náklady na prepravu tovaru bude znášať zákazník a budú vypočítané na základe hmotnosti objednávky. Za každý balík do 30kg bude účtované jednotné prepravné 5,30 €.

Zasielanie tovaru sa realizuje iba v rámci SR. Vaubex k cene tovaru neúčtuje balné.

Cena

Aktuálna cena tovaru vrátane DPH je uvedená priamo na stránkach www.koreniny.sk a platí iba pre tovar objednaný prostredníctvom internetu. Vaubex si vyhradzuje právo cenu tovaru kedykoľvek zmeniť. Pre určenie ceny tovaru je rozhodujúca cena uverejnená na www.koreniny.sk v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Spôsoby úhrady

Kúpna cena tovaru je splatná okamžikom uzatvorenia kúpnej zmluvy a musí byť zaplatená najneskôr pri prevzatí tovaru.

Kúpnu cenu možno uhradiť:

– dobierkou

– prevodom na účet Vaubex na základe zaslanej faktúry

Úhrada faktúrou je možná iba vtedy, pokiaľ je tento spôsob v jednotlivom prípade zvlášť dohodnutý (platí pre zákazníkov – podnikateľov).

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok je Vaubex oprávnené kedykoľvek a podľa vlastného uváženia rozhodnúť, že akákoľvek dodávka tovaru bude podmienená platbou kúpnej ceny alebo jej časti vopred, t.j. pred dodaním tovaru.