Doručenie a platba

Dodanie tovaru

Dodanie tovaru prebehne na náklady zákazníka na ním uvedenú dodaciu adresu prostredníctvom prepravnej služby DPD. Ak sa Vaubex a zákazník – spotrebiteľ nedohodnú inak, Vaubex je povinné objednávku zákazníka – spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej potvrdenia. Vaubex je kedykoľvek oprávnená plniť objednávku po častiach. Ak spoločnosť Vaubex nemôže objednaný tovar dodať, je povinná o tom bezodkladne informovať zákazníka – spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu, ak bola zaplatená, resp. sa s ním dohodnúť na náhradnom plnení.

Náklady na prepravu tovaru bude znášať zákazník a budú vypočítané na základe hmotnosti objednávky. Za každý balík do 40kg bude účtované jednotné prepravné 5€.

Zasielanie tovaru sa realizuje iba v rámci SR. Vaubex k cene tovaru neúčtuje balné.

Cena

Aktuálna cena tovaru vrátane DPH je uvedená priamo na stránkach www.koreniny.sk a platí iba pre tovar objednaný prostredníctvom internetu. Vaubex si vyhradzuje právo cenu tovaru kedykoľvek zmeniť. Pre určenie ceny tovaru je rozhodujúca cena uverejnená na www.koreniny.sk v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Spôsoby úhrady

Kúpna cena tovaru je splatná okamžikom uzatvorenia kúpnej zmluvy a musí byť zaplatená najneskôr pri prevzatí tovaru.

Kúpnu cenu možno uhradiť:

– dobierkou

– prevodom na účet Vaubex na základe zaslanej faktúry

Úhrada faktúrou je možná iba vtedy, pokiaľ je tento spôsob v jednotlivom prípade zvlášť dohodnutý (platí pre zákazníkov – podnikateľov).

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok je Vaubex oprávnené kedykoľvek a podľa vlastného uváženia rozhodnúť, že akákoľvek dodávka tovaru bude podmienená platbou kúpnej ceny alebo jej časti vopred, t.j. pred dodaním tovaru.

Vitajte na novej webstránke Koreniny.sk

Ak ste boli zaregistrovaný na starej webstránke, a nefungujú Vám prihlasovacie údaje, budete sa musieť opäť zaregistrovať.

Váš tím Koreniny.sk

Zaregistrovať sa